JUDr. Vratislav Makovec

Notář JUDr. Vratislav Makovec působí v kanceláři na adrese U Plovárny 438/3, 405 02 Děčín. Pro Vaši maximální spokojenost Vám doporučujeme domluvit si termín návštěvy předem telefonicky nebo e-mailem.

Nakládání s majetkem, smlouvy a dědění

Smlouvy o převodu majetku, zejména nemovitého, tedy sepisování kupních smluv, včetně zajištění zaplacení kupní ceny formou notářské úschovy, sepisování darovacích smluv, včetně zajištění užívání nemovitostí formou služebnosti, smlouvy zástavní, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, a dále zápisy do katastru nemovitostí v rámci sepisování smluv ohledně nemovitostí. Manželské i předmanželské smlouvy, zápisy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, včetně ochrany vzájemných dluhů manželů. Pořízení pro případ smrti, zejména závěti, vydědění, dědické smlouvy, smlouvy o zřeknutí se dědického práva, včetně zápisů do Centrální evidence závětí.

Právnické osoby a obchodní korporace

Zakládání obchodních společností a družstev, změny zakladatelských dokumentů včetně přímých zápisů do obchodního rejstříku. Zakládání spolků a společenství vlastníků jednotek. Po sepsání zakladatelských listin nebo společenských smluv o založení společností s ručením omezeným v rámci právní pomoci připravím i všechny listiny potřebné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, včetně výpisu katastru k sídlu společnosti a výpisu z rejstříku trestů pro jednatele. Zakladatelé pak mají pouze povinnost předložit příslušná živnostenská oprávnění z živnostenského úřadu, a v případě peněžitého vkladu nad 20.000 Kč složit základní kapitál na zvláštní účet vedený bankou.

Ověřování a výpisy z rejstříků

Ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověření shody opisu nebo kopie (vidimace) vyřizuji na počkání bez objednání. Odměna činí 70 Kč za ověření pravosti podpisu a 30 Kč za stránku za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, přičemž k částce se připočte 21 % DPH. Osvědčovací činnost, zejména osvědčení o předložení listiny, osvědčení o tom, že je někdo naživu, osvědčení jiných skutkových dějů (například průběh slosování), osvědčení o prohlášení. Datové schránky, konverze dokumentů. Kancelář je zároveň kontaktním místem Czech POINT, kde je možné vyhotovit například výpisy z Rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku.

Sepisování notářských zápisů

Notářský zápis je veřejná listina, jež je nadána veřejnou vírou a zakládá pravdivost a pravost údajů v notářském zápisu obsažených. Některá jednání vyžadují povinnou formu notářského zápisu, například manželské smlouvy a předmanželské smlouvy, zakladatelské listiny a společenské smlouvy společností s ručením omezeným a akciových společností a jejich změny, schválení stanov při založení společenství vlastníků, dědické smlouvy, zřeknutí se dědického práva, zástavní smlouvy k závodu a movitým věcem hromadným či dohody o přímé vykonatelnosti. Smlouvy sepsané formou notářského zápisu, podle nichž se provádějí vklady práv ohledně nemovitostí do katastru nemovitostí, pak přezkoumává katastrální úřad v omezenější míře než smlouvy soukromé. Notářské zápisy se svolením dlužníka k vykonatelnosti jsou listiny, podle kterých může být bez předchozího soudního rozhodnutí nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a lze je použít pro nařízení exekučního řízení jako exekuční tituly. Běžné notářské zápisy se sepisují do tří pracovních dnů ode dne předložení potřebných dokladů, notářské zápisy ve věcech složitých nebo časově náročných se sepisují do deseti pracovních dnů. Odměna notáře za sepisování notářských zápisů je stanovena podle notářského tarifu (vyhláška č. 196/2001).

Telefon

 +420 412 517 374

Vyřizování pozůstalosti

Při vyřizování pozůstalosti působím jako notář pověřený Okresním soudem v Děčíně k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti, a to ve věcech zemřelých ve dnech 11. až 20. dne v měsíci, kteří měli ke dni úmrtí trvalý pobyt v okresu Děčín. Výjimkou jsou ovšem zemřelí ve městech a obcích Varnsdorf, Šluknov, Mikulášovice, Staré Křečany, Dolní Poustevna, Lobendava, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Vilémov a Lipová, jejichž pozůstalosti vyřizuje notářka se sídlem ve Varnsdorfu. V řízení o pozůstalosti provádím veškeré úkony nutné k jejímu projednání včetně konečného rozhodnutí o dědictví. K řízení o pozůstalosti se objednávat nemusíte, vypraviteli pohřbu bude doručeno poštou předvolání k předběžnému šetření, jehož předmětem je především zjištění údajů o dědicích a o majetku zemřelého (zůstavitele). V případě, kdy zůstavitel zanechá majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné hodnoty, je řízení zastaveno a tento majetek je vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, přičemž takovýto vypravitel pohřbu neodpovídá za dluhy dědictví. Odměna notáře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je stanovena podle notářského tarifu (vyhláška č. 196/2001) a základem pro výpočet odměny notáře jako soudního komisaře je obvyklá cena aktiv pozůstalosti čili peněžní hodnota majetku, který zůstavitel zanechal.

Dědická agenda

 +420 412 519 691

„JUDr. Vratislav Makovec i přes velkou zaneprázdněnost ochotně pomůže a domluví i v nestandardní dobu pro notářské zápisy bez ohledu na svátky. Parádní přístup, slušné ceny smluv, dohod, uznání dluhu oproti notářům v Praze. Děkuji“

Tomáš H.

„Příjemný a vstřícný pán s velice milou asistentkou, rychlé jednání, vše k naprosté spokojenosti.“

Dušan Ř.

„Notář na svém místě. Vysvětlí, pomůže, smlouvy rychle.“

Lucie Z.

Pracovní doba

Pondělí – Čtvrtek 08:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 15:00
Polední přestávka 12:00 – 12:30

Kontaktní údaje

TELEFON

+420 412 517 374

E-MAIL

makovec@notardecin.cz

DĚDICKÁ AGENDA

+420 412 519 691

DĚDICKÁ AGENDA

dereninova@notardecin.cz

ADRESA

U Plovárny 438/3, 405 02 Děčín

DATOVÁ SCHRÁNKA

wn7caqz

IČO

25802054

ČÍSLO ÚČTU

699441431/0100

Doplňující informace

V naší kanceláři přijímáme platební karty.
Jsem plátce DPH.

Jak Vám můžeme pomoci?

Vaše dotazy rádi zodpovíme během pracovní doby.

Formulář je chráněn službou Google reCAPTCHA.
Zásady ochrany osobních údajů | Smluvní podmínky